تغییر زبان سایت

وبلاگ و اخبار

پیش تولید ختم به خون

وبلاگ و اخبار

بنام آنكه هر چه هست و نيست مختص و در يد قدرت اوست
دوستان عزيزم طبق قولى كه داده شده بود طبق صحبت با تهيه كننده و كارگردان محترم و خستگى ناپذير جامعه سينمايى جناب آقاى رضا طاهر آذر عزيز و آقاى مهدى عقلمند پيش توليد و فيلمبردارى فيلم سينمايى ختم به خون به يارى حق از يكم آبانماه شروع ميشه،بنا به صلاحديد و شرايط حال حاضر يك سرى از عوامل رو از ادامه همكارى باهاشون معذور شديم و ممنونيم از اينكه تا به اينجا در كنارمون بودن و انشالله بتونيم تمام زحماتى كه كشيدن رو جبران كنيم …
فيلم انشالله با اضافه شدن اعضاى جديد از يكم آبانماه پيش توليدش شروع خواهد شد…
يا رب تو چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشى و ما رستگار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *